Fysiotherapie (herstelzorg) na COVID-19

De fysiotherapeut kan een belangrijke rol spelen in het herstel van patiënten met COVID-19, die na een besmetting met het coronavirus thuis in quarantaine hebben gezeten, of uit het ziekenhuis komen en blijvende beperkingen ondervinden in het dagelijks functioneren.

Het coronavirus kan langdurige negatieve effecten hebben op conditie en kracht. Daarnaast zijn er klachten als kortademigheid, benauwdheid en ook mentale klachten.

Vietaal Sneek heeft gespecialiseerde fysiotherapeuten in dienst (Yvonne, Frans en Bea), met veel ervaring in het revalideren van longpatiënten.

Wij bieden een persoonlijk traject aan, waarbij wij kijken naar wat er nodig is om zo goed en snel mogelijk te herstellen.

Dit doen we aan de hand van de nieuwste richtlijnen t.a.v. revalidatie na het coronavirus. Indien nodig werken we ook in samenwerking met andere zorgverleners zoals diëtisten, ergotherapeuten etc.

Heeft u ook klachten gekregen door het coronavirus die langdurig aanhouden? Neem contact met ons op via: 0515-423 267.

Wat krijgt u vergoed?

  • Fysio- of oefentherapie: maximaal 50 behandelingen

Wanneer krijgt u een vergoeding?

U krijgt deze zorg alleen vergoed als u:

  • tijdens uw herstel van COVID-19 last hebt van ernstige klachten of beperkingen.
  • een verwijzing hebt van uw medisch specialist. Hebt u niet in het ziekenhuis gelegen? Dan hebt u een verwijzing van uw huisarts nodig.
  • deelneemt aan het onderzoek naar het effect van de herstelzorg. Uw gegevens zijn anoniem en worden alleen voor dit onderzoek gebruikt. Lees meer over het onderzoek op zorginstituutnederland.nl.
  • binnen 1 maand na de verwijzing start met de behandeling.
  • er is geen eigen bijdrage, wel het eigen risico (voor zover dat nog niet verrekend is)