Visie

Vietaal Sneek, centrum voor Fysiotherapie, is de praktijk waar u geholpen kunt worden bij  pijnklachten, problemen met bewegen en andere ongemakken in het dagelijks leven.

Vitaliteit erg belangrijk is in het leven van alle dag, voor iedereen van klein tot groot en van jong tot oud. Als u zich vitaal voelt, voelt u zich goed en zit u populair gezegd “lekker in uw vel”.

Vitaal betekent vol van leven, daar heeft Vietaal Sneek een eigen draai aan gegeven. Vie is Frans voor leven en taal is gewoon het Nederlandse woord voor taal. Vietaal Sneek spreekt de taal van het leven en wil u helpen ook weer volop in het leven te staan, ook u weer de taal van het leven te laten spreken.

Vitaliteit en welbevinden is een samenspel van fysieke, emotionele en mentale factoren. Loopt er op één van deze gebieden iets spaak, dan uit dit zich in een (fysieke) klacht en wordt u hierdoor beperkt uw leven optimaal te leven. De therapeuten van Vietaal Sneek spannen zich in om samen met u erachter te komen waar de oorsprong van uw probleem ligt en  te zorgen voor oplossingen waar u weer lange tijd mee verder kunt. Vitaal, ook met blijvende beperkingen.