Huisregels

Graag vragen wij nog even uw aandacht voor het volgende:

 • Graag uw verzekeringspas en legitimatiebewijs meenemen bij het eerste bezoek.
 • Telefonisch zijn wij het best bereikbaar van 08.30 – 16.00 uur op telefoonnummer 0515-423267. Het is niet altijd mogelijk om uw fysiotherapeut direct zelf telefonisch te spreken. U kunt dan uw telefoonnummer achterlaten, dan wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.
 • U bent vrij in uw keuze van fysiotherapeut. Wel is het zo dat een ieder van ons zijn eigen specialisaties heeft. Vraag hiernaar en geef eventueel aan of u een specifieke verwijzing heeft voor bv. manuele therapie of oedeemtherapie.
 • Fysiotherapie zit niet in het basispakket van de zorgverzekeraars. Het zit wel in de meeste aanvullende verzekeringen, maar soms met een beperkt aantal behandelingen. Als u over deze limiet komt, moet u de overige behandelingen zelf betalen. Informeer bij uw zorgverzekeraar of kijk in uw polisvoorwaarden.
 • Veranderingen van afspraken kunt u telefonisch regelen.
 • Indien u verhinderd bent, dient u tenminste 24 uur van tevoren af te bellen. De behandeling zal dan niet in rekening worden gebracht. Als u dezelfde dag dat u de afspraak heeft, afbelt, zijn wij helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.
 • Neem bij iedere afspraak/behandeling een badlaken/handdoek mee. Bij het oefenen in de trainingszaal graag (sport)schoeisel gebruiken, dat u niet buiten gebruikt.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen binnen het pand of van het buitenterrein (auto, fiets).
 • Vietaal Sneek is aangesloten bij de KNGF, de NVMT en NVLF en behandelt volgens de gedragsregels en richtlijnen van deze verenigingen.
 • Declaratie:
  Cliënten dienen aan te geven of zij verzekerd zijn, bij welke maatschappij, onder welk nummer en of zij een aanvullende verzekering hebben. De declaratie fysiotherapie gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waar wij contracten mee hebben. Indien de cliënt een restitutiepolis heeft of achteraf blijkt dat hij niet voor deze zorg verzekerd is of meer behandelingen heeft gehad dan door zijn verzekering wordt vergoed, krijgt de cliënt alsnog een factuur van de gemaakte kosten toegestuurd, de kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. Bij niet-betaling door de patiënt binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, of oninbaar blijken van de bank/giro machtiging, is de patiënt van rechtswege in verzuim en kan Vietaal Sneek incassomaatregelen treffen jegens de patiënt dan wel derden hiermee belasten. Alle met het incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten, komen voor rekening van de patiënt.
 • Klachtenregeling:
  Vietaal Sneek is aangesloten bij het KNGF en de fysiotherapeuten zijn als registerfysiotherapeut geregistreerd. Klachten worden afgehandeld conform de door het KNGF opgestelde reglementen en voorwaarden. Een brochure hierover vindt u in de wachtruimte van onze praktijk.
 • WGBO:
  Als een zorgverlener (bijvoorbeeld een huisarts, tandarts of een fysiotherapeut) u behandelt, heeft u een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen. De zorgverlener en de patiënt moeten zich daar aan houden.
 • Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u desondanks een opmerking of een klacht, dan vragen wij u dat aan ons kenbaar te maken.